A kategooria | e-õppena

 

A-KATEGOORIA KURSUSELE REGISTREERIMINE

 

 

 

 


Hinnad:

 

A- ja A2 kat, liiklusteooria kursus e-õppena - 150.00€

10 õppekava järgset sõidutundi ja sõidueksami tasu - 380.00€

 

Teooriaeksam kursuse hinnas.

Õppesõit Saue õppesõidu platsil.

 

Infoks:

 

A- ja A2 juhiloa taotleja olema vähemalt 23,5 a.

vanune ja omama juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks.

Sõidupraktika toimumise aja saab õpetajaga kokku leppida individuaalselt.

Kursuse kestus on üks kuu ja see lõpeb teooria- ja sõidueksamiga.

A- kategooria e-õppe teooriakursus hõlmab kõiki mootorratta juhtimiseks

vajalikke teadmisi (liiklusreeglid, üldteadmised ratta ehitusest ja

kasutamisest, ohutu sõidu võtted jms.).

Paralleelselt teooriakursusega toimuvad sõidupraktika tunnid, mille käigus

omandavad õpilased hea sõiduoskuse ja piisava praktilise kogemuse.

 

Kursus sisaldab:

  • teooriaõpe e-õppe vormis
  • õppesõitu 10 sõidutundi

 

 

Vajalik:

 

Koolituslepingu sõlmimisel on vajalik esitada:

- isikuttõendav dokument

- juhiluba

- mootorsõidukijuhi tervisetõend

- dokumendifoto

 

NB! Vastavalt Tulumaksuseaduse § 26 on teooriakursuse eest tasutav summa
koolituskulu ja sellelt on residendist füüsilisel isikul õigus tagasi taotleda
enammakstud tulumaks.