A-kategooria | täiendõpe

Seoses suure töökoormusega ajutiselt vastuvõttu sellel kursusele ei toimu.

Hinnad A- ja A2-kategooria

Liiklusteooria kursus e-õppena150 €
10 õppekava järgset sõidutundi ja sõidueksami tasu380 €
  • 10 õppekava järgset sõidutundi ja sõidueksami tasu
  • Õppesõit Saue õppesõidu platsil

Infoks

A- ja A2-kategooria juhiloa taotleja olema vähemalt 23,5 aasta vanune ja omama juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks.

Sõidupraktika toimumise aja saab õpetajaga kokku leppida individuaalselt.
Kursuse kestus on üks kuu ja see lõpeb teooria- ja sõidueksamiga.
A-kategooria e-õppe teooriakursus hõlmab kõiki mootorratta juhtimiseks vajalikke teadmisi (liiklusreeglid, üldteadmised ratta ehitusest ja kasutamisest, ohutu sõidu võtted jms).
Paralleelselt teooriakursusega toimuvad sõidupraktika tunnid, mille käigus omandavad õpilased hea sõiduoskuse ja piisava praktilise kogemuse.

Kursus sisaldab:

  • teooriaõpe e-õppe vormis
  • õppesõitu 10 sõidutundi

Vajalik

Koolituslepingu sõlmimisel on vajalik esitada:

  • Isikut tõendav dokument
  • Juhiluba
  • Mootorsõidukijuhi tervisetõendi (väljastab perearst) esilehe väljatrükk

NB! Vastavalt Tulumaksuseaduse § 26 uuele redaktsioonile (01.01.2016) ei käsitleta alates 2016 aastast autokoolile tehtud kulusid enam koolituskuludena ja seetõttu neilt summadelt enammakstud tulumaksu ei tagastata.